Coverafbeelding Paul Van Vliet - Majoor Kees En De Sinterklahaas

Paul Van Vliet

Majoor Kees En De Sinterklahaas

  • Statistieken
  •   7 weken
  •   7 piekpositie
  •   136 punten
  •   1976

Artiestinformatie

Geboortedatum   10-09-1935
Land   NederlandSongtekst

{transcribed by Adri Verhoef, 26-10-1997}

Mannen, luisteren.
Gaat allemaal op je gemak zitten.

Vanwege onze compiescommandant, de kapitein Leeuwenberg, is mij verzocht geworden
Maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklahaas.
En nou heb ik mij weer 'ns in de bossen teruggetrokken
Teneinde deze opdracht te bestuderen
En ik staat hier voor jullie, mannen, om mede te delen dat ik gaat mededelen
Dat de Sinterklahaas op de volgende wijze gevierd gaat worden geworden.

De viering zal des vrijdagsmiddags plaatsvinden, op vrijdag december de vijfde.
Dat is dus de vijfde december, vrijdag dus.
Te beginnen na de lunch
En eindigend na de viering als zodanig.
Van veertien-nul-nul uur tot zestien-punt-nul-nul uur
Zal Sinterklahaas als zodanig in persoon onze compie bezoeken
Voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel.

Is dat duidelijk?

Krijgen we Zwarte Pieten.
Aan Sinterklahaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek vier Zwarte Pieten worden toegevoegd geworden.
Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden.
Voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden ingezet geworden.

Duidelijk?

Dan weer luisteren.
Dan krijgen we het welkomstcere-, -monieel.
Om veertien-nul-nul uur zal de compie bij de vlaggenmast gaan opgesteld geworden in rotten van de-rie.
Aldaar zal aan Sinterklahaas zoals zodanig worden ontvangen door de compiescommandant
In uitgaanstenu-e.
Bij het uitstijgen uit de voertuigen zullen hoornsignalen worden afgegeven geworden
Door één musici.

Richtlijnen voor de wachtcommandant.
In geval van twijfel deelt ik mede dat Sinterklahaas als zodanig herkenbaar is
Aan één rode puntmuts.
Gevolgd door één witte baard.
Het geheel afgedekt geworden met scharlaken.
Herstel, een scharlaken mantel
Waarbij de onderkleding op ondisciplinaire wijze is zichtbaar gebleven geworden.

Duidelijk? Vragen?

Geen vragen, dan krijgen we de volgende pagina.

Sahamenzang.
Na de hoornsignalen zal een sahamenzang plaatsvinden
Waarvan het lied: Sinterklahaasje, kom maar binnen met je knecht.
Hiervoor zal de garoetplicht tijdelijk opnieuw worden ingevoerd geworden.
De woorden: "Sinterklahaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht"
Zullen, in verband met de veranderde arbeidsverhoudingen, worden gewijzigd geworden in:
"Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker,
Want we zitten allemaal aan de versterker."

Luisteren!
Andere liederen zullen verboden moeten blijven vanwege hun opruiend karakter
Zoals het lied dat al begint met de woorden: "Makkers, staakt."

Duidelijk?
Aansluitend zal de volgende uitgifte per man worden verstrekt geworden.
Eén doorschijnend plastieken zak,
Inhoudende, dubbele punte,
Ja, da's-
D'r zitten dus geen dubbele punten in.
In de plastieken zak, mannen.
't Wil eerst aanleiding zijn tot misverstanden
Gaat ik die zin opnieuw lezen.
Zonder de dubbele punten.
De zak zal inhouden, inhoudende,

Luisteren.
Eén doorschijnend plastieken zak, inhoudende,
Eén speculaaspop van beiderlei kunne.
Eén tahaaipop in de rang van korporaal.
En tien ongegradueerde pepernoten.
Eén suikerhart, dan wel één suikerbeest
In de kleuren wit, rozuh, en steenrozuh.
En één chocoladeletter bruin.
Dan wel-

Opnieuw lezen.
Eén s-
Mannen, luisteren!
Niks te lachen.
Eén chocoladeletter bruin.
Dan wel wit uitgeslagen.
Voorstellende de letter I.
In verband met de benarde positie van 's Rijks financiën.
De I zal daarom ook zonder punt worden geleverd geworden.
Vrijwilligers kennen die punt er zelf anzuigen.

Is dat duidelijk?
Vragen?


En dan, mannen, gaan we over tot de viering als zodanig.
Na het uitgifte van de plastieken zakken zullen de manschappen zich naar de manschappenkamer begeven voor de viering als zodanig.
Met het daarbij behorende uitreiken van de geschenken,
De surparises,
Alsmede het uit luide borst lezen van de rijmen.
Uit luide borst.

Geschenken.
Geschenken mogen worden gegeven geworden in de prijsklasse
Van een minimumbedrag van ten laagste zeven vijftig
En een maximumbedrag van ten hoogste vijf gulden.

Is dat duidelijk?

Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden.
Met dien verstande dat geen der manschappen ken worden toegestaan geworden zichzelf te loten.
Dat kennen we niet hebben, is dat duidelijk?

Surparises.
Voor het maken van de surparises
Zijn bij de foerier de volgende artikelen op afroep te verkrijgen:
Stijfsel en andere plakmiddelen
Papieren, touwen en cellotapuh
Garoene zeep
Keukenstrahoop
En appelstrahoop.
Rinse.

Luisteren mannen, alsmede muizen
En ander ongedierte dat in de keuken ken worden gevangen geworden.
Bij het vervaardigen van de surparises
Zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden
Van minutie
En de explosieven uit de Rijksmagazijnen.

Rijmen.
Bij de geschenken kennen rijmen, c.q. gadichten worden toegevoegd geworden.
Voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld:
Presenteer geweer.
Andere voorbeelden van rijmen:
Sint had al dagen lopen denken
Wat hij aan stippel stippel stippel zou geven.
Nou wijs ik erop, mannen, dat in plaats van stippel stippel stippel
De naam ingevuld ken worden van de persoon waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden.
Dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden
Dan ken het rijm dus beginnen met:
Sint had al dagen lopen denken
Wat hij aan Willem van Bree zou geven.
Heeft men niet Willem van Bree, maar Huib Snahijders getrokken
Dan gaat het rijm als volgt luiden:
Willem van Bree had al dagen lopen denken wat hij aan Huib Snijders zou geven

Is dat duidelijk?
Dan geef ik nog een paar andere voorbeelden van rijmen als zodanig,
Luisteren mannen, luisteren
Lamaarzeggen, Leo heb Cor getrokken,

Bij het loten.

Geen andere gedachten, mannen!

Leo heb Cor getrokken.
En Leo wil Cor een balpen geven.
Dan ken Leo rijmen:
Voor Cor een pen die schrijven ken.

Ja, dan weet Kees ook, het is niet 'ken' maar 'kan',
Maar 'kan' rijmt niet op 'pen'.
En dan zou je dus moeten krijgen, voor Cor een pan die schrijven kan.
En dan moet Leo dus voor Cor geen pen inpakken, maar een pan.
En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van zeven vijftig.

Luisteren!
Bij het rijm, voor Cor een pan die schrijven kan,
Ken Leo wel een pen inpakken,
Maar dan mot 't feit dat in het pakket als zodanig geen pan maar een pen wordt aangetroffen als een surparise worden aangemerkt geworden.

Is dat duidelijk?
Krijgen we de slotbepalingen.
Een aantal mannen zal ook des avonds binnen motten blijven, aangezien de Sinterklahaas als zodanig bij de vijand nog niet als feestdag is erkend geworden.
Voor die mannen zal d'r een blik wijven worden opengetrokken.
Voor de overige garechten wordt het normale vrijdagsmenu gevolgd geworden,
Met dien verstande dat voor deze bijzondere gelegenheid de schimmel d'rop ken blijven.
Na 't tafel mogen de schoenen nog eenmaal gezet worden geworden,
Maar niet in het bijzijn van meerderen worden uitgetrokken geworden.

En dan heb Kees ten slotte nog één vraag van komische aard:
Wat is het verschil tussen Sinterklahaas en een tevreden soldaat?
Antwoord: Sinterklahaas bestaat.

Songinformatie

Paul van Vliet wordt op deze opname begeleid door Kwartet Rob van Kreeveld: Rob van Kreeveld (piano), Wim de Vries (bas), Wijnand Blok (gitaar), Hans Beths (drums).
ArtiestPaul van Vliet
 A-kant
Titel Majoor Kees En De Sinterklaahaas
Componist(en) P. v. Vliet
Producer(s) PePijn B.V.
Engineer(s) Ruud van Lieshout
 B-kant
Titel Majoor Kees En De Sinterklaahaas (Vervolg)
Componist(en) P. v. Vliet
Producer(s) PePijn B.V.
Engineer(s) Ruud van Lieshout
 
Platenlabel Philips
Catalogusnr 6012 654


Positieverloop